Weteringschans 257
1017 XJ Amsterdam

Disclaimer

De informatie die door Remko Bijvoet Makelaardij B.V. wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Remko Bijvoet Makelaardij kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Remko Bijvoet Makelaardij B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Remko Bijvoet Makelaardij B.V. zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Remko Bijvoet Makelaardij B.V. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.